Офіс великих платників податків
Державної податкової служби

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Інформація щодо переліку посадових (службових) осіб Офісу великих платників податків ДПС, уповноважених керівником Офісу великих платників податків на виконання делегованих повноважень

05.01.2021

№ з/п

Дата, № наказу

Прізвище, ім’я посадової (службової) особи, уповноваженої керівником Офісу ВПП на виконання делегованих повноважень

Посада

Перелік делегованих повноваження

Нормативно-правовий акт (стаття, пункт, підпункт

Примітка

1

від 18.08.2020        № 890

Дебела Катеринавід 

Начальник Центрального управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

підписання повідомлень про дату початку проведення документальної планової перевірки платника податків;

підписання повідомлень про дату початку та місце проведення невиїзної перевірки платника податків;

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

підписання направлень на проведення перевірки;


підписання відповіді про результати розгляду заперечень, прийняття рішень про визначення грошових зобов`язань з урахуванням розгляду заперечень платників податків (у разі їх наявності);

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
підписання документів в межах надання адміністративних послуг платникам податків, зборів, платежів;

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;
прийняття рішень про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості;
підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

підписання податкових вимог;прийняття  рішень про застосування арешту майна платника податків, про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна з-під арешту;

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, рішень про стягнення готівки, у рахунок погашення податкового боргу платника податків (Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків у рахунок погашення його податкового боргу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 (далі – Порядок № 1244)); 


прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;
підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави;

надання дозволу на здійснення платником податків будь-якої операції з майном, яке перебуває під умовним арештом, якщо за висновком податкового керуючого здійснення платником податків окремої операції не призведе до збільшення його податкового боргу або до зменшення ймовірності його погашення;

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;затвердження актів опису майна у податкову заставу, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складання актів;

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу;


підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску;підписання наказу про призначення постійного представника контролюючого органу на акцизному складі;

прийняття рішення про відмову у застосуванні положень;
прийняття рішень про застосування штрафних санкцій до платників єдиного внеску та нарахування пені за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

прийняття податкових повідомлень-рішень:
«Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларовану до повернення з бюджету у зв'язку із використанням платником податку права на податкову знижку;

 «Оформлення результатів перевірок»;


підписання листів-повідомлень платнику податків про місце і час проведення розгляду заперечень;

прийняття рішень про продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;

прийняття рішень щодо взяття на облік та погашення податкових векселів, вчинення протесту та звернення до банку, який здійснив аваль податкового векселя, з опротестованим векселем;

підписання довідок про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу» ;розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;
розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

підписання повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) (ф. 11-ОПП);


підписання запрошень (повідомлень) платникам податків, зборів, платежів або їхніх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог законодавства з інших питань, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

підписання запитів на отримання безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов'язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

підписання запитів для отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і матеріали;

підписання запитів на  отримання від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України «Про банки і банківську діяльність» та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків;

підписання запитів на  отримання під час перевірок первинних документів, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістрів, фінансової, статистичної та іншої звітності, пов'язаної з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи законом;

підписання листів про проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки; для залучення повноважних осіб для спільного з працівниками контролюючого органу зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження діяльності, що перевіряється;

підписання листів про надання доступу до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об'єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов'язані з іншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;

підписання письмових запитів платникам податків щодо надання засвідчених належним чином копій документів;підписання  супровідних листів та інших документів, які направляються до судових  органів у випадках, передбачених законодавством;


підписання листів – запитів для отримання письмових пояснень від посадових (службових) осіб, з питань, що стосується предмета перевірки та їх документальне підтвердження;


підписання листів – запитів для отримання пояснень від роботодавців та/або їх працівників, та/або осіб, праця яких використовується без документального оформлення, під час проведення перевірок з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), дотримання податковим агентом податкового законодавства щодо оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом;

підписання листів-відповідей за результатами розгляду звернень громадян та адвокатських запитів;
підписання листів (у межах компетенції) платникам податків, підприємствам, установам, організаціям, банкам, іншим фінансовим установам;  правоохоронним, контролюючим, органам місцевого самоврядування, місцевим органам виконавчої влади;
підписання листів, якими надсилаються запити на інформацію належним розпорядникам, за наявності віз (службових записок) керівників структурних підрозділів – співвиконавців такого запиту, та листів запитувачу з повідомленням про надсилання запиту на інформацію належним розпорядникам;
підписання листів та документів, що надсилаються на адресу органам державної податкової служби, державної фіскальної служби та митних органам.

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 77.4 статті 77 Кодексу

 

пункт 79.2 статті 79 Кодексу

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

пункт 81.1 статті 81 Кодексу

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу,

наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018 №733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191. 1 статті 191 Кодексу

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

пункт 133.4 статті 133 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

стаття 48 та 49 Кодексу

 

пункт 59.1 статті 59 Кодексу

 

пункти  94.6, 94.20 статті 94 Кодексу

 

 

пункт 95.5 статті 95 Кодексу,

Порядок
№ 1244

 

 

 

 

 

 

пункт 95.3 статті 95 Кодексу, Порядок

№ 1244

 

пункт 89.8 статті 89 Кодексу

 

 

пункт 93.1 статті 93 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року
№ 584

 

пункт 94.5 статті 94 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 93.1 статті 93 Кодексу,

наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 № 586

 

пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України
від 16.06.2017 №586

 

 

пункт 87.5 статті 87, пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 № 585

 

 

 

частина четверта
ст. 25 Закону України
від 08 липня 2010 року
№ 2464-VI,

наказ Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449

 

пункт 230.3 статті 230 Кодексу

 

підпункт 38.11 пункт 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

 

 

стаття 25 Закону
№ 2464-VІ

 

 

пункт 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

пунктами 86.7, 86.8 статті 86

пункт 86.7 статті 86 Кодексу

 

пункт 102.6 статті 102 Кодексу

 

 

стаття 229 Кодексу

 

 

 

пункт 226.12 статті 226 Кодексу

 

 

 

стаття 24 Закону
№ 2464-VI

 

 

 

 

стаття 16313

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)

 

стаття 16315 КУпАП

 

 

 

 

стаття 1641 КУпАП

 

 

 

стаття 1651  КУпАП

 

 

 

 

 

 

частина третя – шоста статті 1666 КУпАП

 

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
від 09.12.2011 №158 (пункт 10.6 Порядку обліку платників і зборів 

підпункт 20.1.1 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

підпункт 20.1.2 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт 20.1.3 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

підпункт 20.1.5 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

підпункт 20.1.6 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

підпункти 20.1.9 та 20.1.12  пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

підпункт 20.1.13 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

підпункт 20.1.14 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

підпункт 19 1.1.45 пункту 19 1.1. статті 19 1., підпункти 20.1.30 - 20.1.40,1,2 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

підпункт 20.1.46 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

підпункт 20.1.47 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закони України

«Про звернення громадян», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про доступ до публічної інформації», статті 71-74 Кодексу

 

 

 

2

від 18.08.2020         №891;

від 25.09.2020 №1102

Калініна Вікторія

Заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування підприємств машинобудування та інших галузей Центрального управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

підписання повідомлень про дату початку проведення документальної планової перевірки платника податків;

підписання повідомлень про дату початку та місце проведення невиїзної перевірки платника податків;


підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

підписання направлень на проведення перевірки;


підписання відповіді про результати розгляду заперечень, прийняття рішень про визначення грошових зобов`язань з урахуванням розгляду заперечень платників податків (у разі їх наявності);

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
підписання документів в межах надання адміністративних послуг платникам податків, зборів, платежів;


підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

прийняття рішень про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості;

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;


підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

підписання податкових вимог;прийняття  рішень про застосування арешту майна платника податків, про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна з-під арешту;

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, рішень про стягнення готівки, у рахунок погашення податкового боргу платника податків (Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків у рахунок погашення його податкового боргу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 (далі – Порядок № 1244));
прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;
підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;


підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави;


надання дозволу на здійснення платником податків будь-якої операції з майном, яке перебуває під умовним арештом, якщо за висновком податкового керуючого здійснення платником податків окремої операції не призведе до збільшення його податкового боргу або до зменшення ймовірності його погашення;

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;затвердження актів опису майна у податкову заставу, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складання актів;
 


підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу;

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску;

підписання наказу про призначення постійного представника контролюючого органу на акцизному складі;

прийняття рішення про відмову у застосуванні положень;
прийняття рішень про застосування штрафних санкцій до платників єдиного внеску та нарахування пені за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

прийняття податкових повідомлень-рішень:
 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларовану до повернення з бюджету у зв'язку із використанням платником податку права на податкову знижку;

«Оформлення результатів перевірок»;
підписання листів-повідомлень платнику податків про місце і час проведення розгляду заперечень;

прийняття рішень про продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;

прийняття рішень щодо взяття на облік та погашення податкових векселів, вчинення протесту та звернення до банку, який здійснив аваль податкового векселя, з опротестованим векселем;

підписання довідок про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

підписання повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) (ф. 11-ОПП);


підписання запрошень (повідомлень) платникам податків, зборів, платежів або їхніх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог законодавства з інших питань, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

підписання запитів на отримання безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов'язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

підписання запитів для отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і матеріали;

підписання запитів на  отримання від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України «Про банки і банківську діяльність» та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків;

підписання запитів на  отримання під час перевірок первинних документів, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістрів, фінансової, статистичної та іншої звітності, пов'язаної з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи законом;

підписання листів про проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки; для залучення повноважних осіб для спільного з працівниками контролюючого органу зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження діяльності, що перевіряється;
підписання листів про надання доступу до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об'єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов'язані з іншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;

підписання письмових запитів платникам податків щодо надання засвідчених належним чином копій документів;підписання  супровідних листів та інших документів, які направляються до судових  органів у випадках, передбачених законодавством;
підписання листів – запитів для отримання письмових пояснень від посадових (службових) осіб, з питань, що стосується предмета перевірки та їх документальне підтвердження;


підписання листів – запитів для отримання пояснень від роботодавців та/або їх працівників, та/або осіб, праця яких використовується без документального оформлення, під час проведення перевірок з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), дотримання податковим агентом податкового законодавства щодо оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом;

підписання листів-відповідей за результатами розгляду звернень громадян та адвокатських запитів;
підписання листів (у межах компетенції) платникам податків, підприємствам, установам, організаціям, банкам, іншим фінансовим установам;  правоохоронним, контролюючим, органам місцевого самоврядування, місцевим органам виконавчої влади;
підписання листів, якими надсилаються запити на інформацію належним розпорядникам, за наявності віз (службових записок) керівників структурних підрозділів – співвиконавців такого запиту, та листів запитувачу з повідомленням про надсилання запиту на інформацію належним розпорядникам;
підписання листів та документів, що надсилаються на адресу органам державної податкової служби, державної фіскальної служби та митних органам

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 77.4 статті 77 Кодексу

 

пункт 79.2 статті 79 Кодексу

 

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

пункт 81.1 статті 81 Кодексу

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018 №733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191. 1 статті 191 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 133.4 статті 133 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

статті 48 та 49 Кодексу

 

пункт 59.1 статті 59 Кодексу

 

пункти  94.6, 94.20 статті 94 Кодексу

 

 

пункт 95.5 статті 95 Кодексу, Порядок
№ 1244

 

 

 

 

пункт 95.3 статті 95 Кодексу, Порядок
№ 1244

 

пункт 89.8 статті 89 Кодексу

 

пункт 93.1 статті 93 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України
від 16 червня 2017 року № 584 (Положення)

 

 

пункт 94.5 статті 94 Кодексу

 

 

 

пункт 91.3 статті 91 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України
від 16.06.2017
№ 586

 

пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №586

 

пункт 87.5 статті 87, пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 № 585

 

 

частина четверта     ст. 25 Закону України
від 08 липня 2010 року
№ 2464-VI (Закон №2464, наказ Міністерства фінансів України

від 20.04.2015
№ 449

 

пункт 230.3 статті 230 Кодексу

 

підпункт 38.11 пункт 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

 

 

стаття 25 Закону      
№ 2464-VІ

 

 

пункт 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пунктами 86.7, 86.8 статті 86

Кодексу

 

пункт 86.7 статті 86 Кодексу

 

пункт 102.6 статті 102 Кодексу

 

 

стаття 229 Кодексу

 

 

 

пункт 226.12 статті 226 Кодексу

 

 

 

 

стаття 24 Закону
№ 2464-VI

 

 

 

стаття 16313

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП)

 

 

стаття 16315

КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641

КУпАП

 

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

 

частина третя – шоста статті 1666 КУпАП

 

 

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

 

 

наказ Міністерства фінансів України
від 09.12.2011 №1588 (пункт 10.6 Порядку обліку платників податків і зборів)

 

підпункт 20.1.1 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

підпункт 20.1.2 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт 20.1.3 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

підпункт 20.1.5 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

підпункт 20.1.6 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

підпункти 20.1.9 та 20.1.12  пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

підпункт 20.1.13 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

підпункт 20.1.14 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

підпункт
19 1.1.45 пункту 19 1.1. статті 19 1., підпункти 20.1.30 - 20.1.40,1,2 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

підпункт 20.1.46 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

підпункт 20.1.47 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закони України

«Про звернення громадян», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про доступ до публічної інформації», статті 71-74 Кодексу

 

 

3

від 18.08.2020         № 892,

від 30.09.2020
№1133

Мулін Сергій

Начальник відділу електронних сервісів Центрального управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

4

від 18.08.2020        №893,

від 30.09.2020
№1132

Бутенко Наталя

Начальник Криворізького відділу адміністрування підприємств Центрального управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;


підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

підписання повідомлень про дату початку та місце проведення невиїзної перевірки платника податків;

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу» Кодексу України про адміністративні правопорушення;


розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;
підписання листів та документів, що надсилаються на адресу органам державної податкової служби, державної фіскальної служби та митних органам.

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства Фінансів України
від 03.09.2018 №733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

статті 48 та 49 Кодексу

 

пункт 79.2 статті 79 Кодексу

 

 

стаття 24 Закону
№ 2464-VI

 

 

 

стаття 16313

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП)

 

 

стаття 16315

КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641

КУпАП

 

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

 

частина третя – шоста статті 1666 КУпАП

 

 

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

5

від 18.08.2020        №894,

від 30.09.2020
№1134

Шаблій Наталія

Заступник начальника Криворізького відділу адміністрування підприємств Центрального управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

підписання повідомлень про дату початку та місце проведення невиїзної перевірки платника податків;

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;
розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;
розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;
підписання листів та документів, що надсилаються на адресу органам державної податкової служби, державної фіскальної служби та митних органам.

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018 № 733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

стаття 48 та 49 Кодексу

 

пункт 79.2 статті 79 Кодексу

 

 

стаття 24 Закону
№ 2464-VI

 

 

 

стаття 16313

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП)

 

 

стаття 16315

КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641

КУпАП

 

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

частина третя – шоста статті 1666 КУпАП

 

 

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

6

від 18.08.2020         № 884

Білий Дмитро

Заступник начальника управління – начальник відділу планових та позапланових перевірок Східного управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;
підписання письмових запитів про надання платником податків документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій під час проведення перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки»;


підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

підписання повідомлень про дату початку проведення документальної планової перевірки платника податків;

підписання повідомлень про дату початку та місце проведення невиїзної перевірки;


підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

підписання направлень на проведення перевірки;


підписання запитів  контролюючого органу про надання документів у процесі проведення перевірки;


підписання висновку про результати розгляду заперечень платника податків до акта перевірки;


підписання відповіді про результати розгляду заперечень, прийняття рішень про визначення грошових зобов`язань з урахуванням розгляду заперечень платників податків (у разі їх наявності);
підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

прийняття рішень про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості;

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;
підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

підписання податкових вимог;прийняття  рішень про застосування арешту майна платника податків, про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна з-під арешту;

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, рішень про стягнення готівки, у рахунок погашення податкового боргу платника податків (Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків у рахунок погашення його податкового боргу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 (далі – Порядок № 1244);


прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;
підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;


підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави
(Порядок застосування податкової застави контролюючими органами, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 859/30727);

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;затвердження актів опису майна у податкову заставу, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складання актів;
підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу;

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску;підписання наказу про призначення постійного представника контролюючого органу на акцизному складі;

прийняття рішення про відмову у застосуванні положень підпункт 38.11 пункт 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу;
прийняття рішень про застосування штрафних санкцій до платників єдиного внеску та нарахування пені за порушення норм законодавства про єдиний внесок;
прийняття податкових повідомлень-рішень:
«Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларовану до повернення з бюджету у зв'язку із використанням платником податку права на податкову знижку;
«Оформлення результатів перевірок»;прийняття рішень про продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;

прийняття рішень щодо взяття на облік та погашення податкових векселів, вчинення протесту та звернення до банку, який здійснив аваль податкового векселя, з опротестованим векселем;

підписання довідок про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);
погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

прийняття рішень про застосування фінансових санкцій у вигляді;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

підписання повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) (ф. 11-ОПП);
підписання документів, що надсилаються територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади;
підписання листів, якими надсилаються запити на інформацію належним розпорядникам, за наявності віз (службових записок) керівників структурних підрозділів – співвиконавців такого запиту, та листів запитувачу з повідомленням про надсилання запиту на інформацію належним розпорядникам;
підписання службових листів, доповідних записок, довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву територіального органу ДПС або структурним підрозділам, а також листів до структурних підрозділів територіальних органів ДПС щодо отримання та надання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій;
підписання листів-відповідей у межах компетенції за результатами розгляду звернень (заяв, скарг, адвокатських запитів) у т.ч. повторних, ЦОВВ та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, платників податків та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, установ, організацій усіх форм власності, об’єднань громадян, по суті поставлених питань, у т.ч. на правомірність дій посадових осіб.

пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

підпункт  39.5.2.3 пункт 39.5 статті 39 Кодексу

 

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 77.4 статті 77 Кодексу

 

пункт 79.2 статті 79 Кодексу

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

пункт 81.1 статті 81 Кодексу

 

пункт 85.2 статті 85 Кодексу

 

 

пункт 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства Фінансів України     від 03.09.2018
№ 733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, п. 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 133.4 статті 133 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191  Кодексу

 

 

статті 48 та 49 Кодексу

 

пункт 59.1 статті 59 Кодексу

 

пункти 94.6, 94.20 статті 94 Кодексу

 

 

пункт 95.5 статті 95 Кодексу,

постанова КМУ
від 29 грудня 2010 року
№ 1244 (Порядок)

 

 

пункт 95.3 ст.95 Кодексу, Порядок

№ 1244

 

пункт 89.8 статті 89 Кодексу

 

пункт 93.1 статті 93 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України

від 16 червня 2017 року
№ 586 (Порядок)

 

пункт 91.3 статті 91 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України

від 16 червня 2017 року
№ 584 (Положення)

 

 

пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу,

наказ Міністерства фінансів України

від 16 червня 2017 року
№ 586

 

 

пункт 87.5 статті 87, пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017
№ 585

 

 

частина четверта статті 25 Закону
№ 2464-VI, наказ Міністерства фінансів України
від 20.04.2015
№ 449

 

пункт 230.3 статті 230 Кодексу

 

підпункт 38.11 пункт 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

 

 

 

стаття 25 Закону №2464-VІ

 

пункт 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункти
86.7 та 86.8 статті 86

 

пункт 102.6 статті 102 Кодексу

 

 

стаття 229 Кодексу

 

 

 

пункт 226.12 статті 226 Кодексу

 

 

стаття 24 Закону
№ 2464-VI

 

 

 

 

стаття 17 Закону України від 19 грудня 1995 року
№ 481/95-BP

 

стаття 16313

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП)

 

 

стаття 16315

КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641

КУпАП

 

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

 

частина третя – шоста статті 1666 КУпАП

 

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

 

 

 

пункт 10.6 Порядку обліку платників податків і зборів (наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011
№ 1588)

 

 

Закони України

«Про звернення громадян», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про доступ до публічної інформації», статті 71-74 Кодексу

 

7

від 18.08.2020        № 885;

від 28.09.2020 №1107

Гулакова Наталя

Заступник начальника управління – начальник відділу податкових перевірок підприємств Південного управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

 

підписання письмових запитів про надання платником податків документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій під час проведення перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки»;

 

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання повідомлень про дату початку проведення документальної планової перевірки платника податків;

 

підписання повідомлень про дату початку та місце проведення невиїзної перевірки;

 

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

підписання направлень на проведення перевірки;

 

 

підписання запитів  контролюючого органу про надання документів у процесі проведення перевірки;

 

 

підписання висновку про результати розгляду заперечень платника податків до акта перевірки;

 

 

підписання відповіді про результати розгляду заперечень, прийняття рішень про визначення грошових зобов`язань з урахуванням розгляду заперечень платників податків (у разі їх наявності);

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

 

прийняття рішень про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості;

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

підписання податкових вимог;

 

 

 

прийняття  рішень про застосування арешту майна платника податків, про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна з-під арешту;

 

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків  у банках, рішень про стягнення готівки, у рахунок погашення податкового боргу платника податків;

 

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

 

 

підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;

 

 

підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затвердження актів опису майна у податкову заставу, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складання актів;

 

 

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу;

 

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прийняття рішення про відмову у застосуванні положень;

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про застосування штрафних санкцій до платників єдиного внеску та нарахування пені за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

 

прийняття податкових повідомлень-рішень:

 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларовану до повернення з бюджету у зв'язку із використанням платником податку права на податкову знижку;

 «Оформлення результатів перевірок»;

 

 

 

 

прийняття рішень про продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;

 

прийняття рішень щодо взяття на облік та погашення податкових векселів, вчинення протесту та звернення до банку, який здійснив аваль податкового векселя, з опротестованим векселем;

 

підписання довідок про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

прийняття рішень про застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів;

 

 

 

 

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу» Кодексу України про адміністративні правопорушення;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

підписання повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) (ф. 11-ОПП);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання документів, що надсилаються територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади;

підписання листів, якими надсилаються запити на інформацію належним розпорядникам, за наявності віз (службових записок) керівників структурних підрозділів – співвиконавців такого запиту, та листів запитувачу з повідомленням про надсилання запиту на інформацію належним розпорядникам;

підписання службових листів, доповідних записок, довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву територіального органу ДПС або структурним підрозділам, а також листів до структурних підрозділів територіальних органів ДПС щодо отримання та надання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій;

підписання листів-відповідей у межах компетенції за результатами розгляду звернень (заяв, скарг, адвокатських запитів) у т.ч. повторних, ЦОВВ та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, платників податків та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, установ, організацій усіх форм власності, об’єднань громадян, по суті поставлених питань, у т.ч. на правомірність дій посадових осіб

 

пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

підпункт  39.5.2.3 пункт 39.5 статті 39 Кодексу

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 77.4 статті 77 Кодексу

 

пункт 79.2 статті 79 Кодексу

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

пункт 81.1 статті 81 Кодексу

 

пункт 85.2 статті 85 Кодексу

 

пункт 86.8 статті 86 Кодексу

 

 

пункти 86.7 та 86.8 статті 86 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018
№ 733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, п. 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 133.4 статті 133 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191  Кодексу

 

статті 48 та 49 Кодексу

пункт 59.1 статті 59 Кодексу

 

пункти 94.6, 94.20 статті 94 Кодексу

 

 

пункт 95.5 статті 95 Кодексу

 

 

пункт 95.3 ст.95 Кодексу

 

пункт 89.8 статті 89 Кодексу

 

пункт 93.1 статті 93 Кодексу, наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року
№ 586 (Порядок)

 

пункт 91.3 статті 91 Кодексу, наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року
№ 584 (Положення)

 

пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017
№ 586

 

пункт 87.5 статті 87, пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017
№ 585

 

 

частина четверта статті 25 Закону України
№ 2464-VI, наказ Міністерства фінансів України
від 20.04.2015
№ 449 (Інструкція)

 

 

підпункт 38.11 пункт 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

 

стаття 25 Закону №2464-VІ

 

 

пункт
 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункти
86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункт 102.6 статті 102 Кодексу

 

 

 

стаття 229 Кодексу

 

 

пункт 226.12 статті 226 Кодексу

 

 

 

стаття 24 Закону
№ 2464-VI

 

 

 

 

стаття 17 Закону України
від 19 грудня 1995 року
№ 481/95-BP

 

 

 

стаття 16313

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП)

 

стаття 16315

КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641

КУпАП

 

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

 

частина третя – шоста статті 1666 КУпАП

 

 

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

пункт 10.6 Порядку обліку платників податків і зборів (наказ Міністерства фінансів України
від 09.12.2011
№ 1588)

 

 

 

Закони України

«Про звернення громадян», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про доступ до публічної інформації», статті 71-74 Кодексу

 

 

 

 

 

 

8

від 18.08.2020        № 886

Феденко Галина

Начальник Північного управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

 

підписання письмових запитів про надання платником податків документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій під час проведення перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки»;

 

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання повідомлень про дату початку проведення документальної планової перевірки платника податків;

 

підписання повідомлень про дату початку та місце проведення невиїзної перевірки;

 

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

підписання направлень на проведення перевірки;

 

 

підписання запитів  контролюючого органу про надання документів у процесі проведення перевірки;

 

 

підписання висновку про результати розгляду заперечень платника податків до акта перевірки;

 

 

підписання відповіді про результати розгляду заперечень, прийняття рішень про визначення грошових зобов`язань з урахуванням розгляду заперечень платників податків (у разі їх наявності);

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

 

прийняття рішень про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості;

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

 

підписання податкових вимог;

 

 

 

прийняття  рішень про застосування арешту майна платника податків, про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна з-під арешту;

 

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків  у банках, рішень про стягнення готівки, у рахунок погашення податкового боргу платника податків;

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

 

 

 

 

підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;

 

 

підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;

 

 

 

 

 

 

 

 

затвердження актів опису майна у податкову заставу, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складання актів;

 

 

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого;

 

 

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прийняття рішення про відмову у застосуванні положень;

 

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про застосування штрафних санкцій до платників єдиного внеску та нарахування пені за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

прийняття податкових повідомлень-рішень:

 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларовану до повернення з бюджету у зв'язку із використанням платником податку права на податкову знижку;

 

 «Оформлення результатів перевірок»;

 

 

 

прийняття рішень про продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;

 

прийняття рішень щодо взяття на облік та погашення податкових векселів, вчинення протесту та звернення до банку, який здійснив аваль податкового векселя, з опротестованим векселем;

 

підписання довідок про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

прийняття рішень про застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів;

 

 

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

 

підписання повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) (ф. 11-ОПП);

 

 

 

 

 

 

 

підписання документів, що надсилаються територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади;

підписання листів, якими надсилаються запити на інформацію належним розпорядникам, за наявності віз (службових записок) керівників структурних підрозділів – співвиконавців такого запиту, та листів запитувачу з повідомленням про надсилання запиту на інформацію належним розпорядникам;

підписання службових листів, доповідних записок, довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву територіального органу ДПС або структурним підрозділам, а також листів до структурних підрозділів територіальних органів ДПС щодо отримання та надання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій;

підписання листів-відповідей у межах компетенції за результатами розгляду звернень (заяв, скарг, адвокатських запитів) у т.ч. повторних, ЦОВВ та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, платників податків та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, установ, організацій усіх форм власності, об’єднань громадян, по суті поставлених питань, у т.ч. на правомірність дій посадових осіб.

 

пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

підпункт  39.5.2.3 пункт 39.5 статті 39 Кодексу

 

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 77.4 статті 77 Кодексу

 

пункт 79.2 статті 79 Кодексу

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

пункт 81.1 статті 81 Кодексу

 

пункт 85.2 статті 85 Кодексу

 

 

пункт 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункти 86.7 та 86.8 статті 86 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018
№ 733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, п. 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 133.4 статті 133 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191  Кодексу

 

статті 48 та 49 Кодексу

 

пункт 59.1 статті 59 Кодексу

 

пункти 94.6, 94.20 статті 94 Кодексу

 

 

пункт 95.5 статті 95 Кодексу, постанова КМУ  від 29 грудня 2010 року № 1244 (Порядок
 № 1244)

 

пункт 95.3 ст.95 Кодексу, Порядок
№ 1244

 

пункт 89.8 статті 89 Кодексу

 

пункт 93.1 статті 93 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року
№ 586

 

пункт 91.3 статті 91 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року
№ 584 (Положення)

пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017
№ 586

 

пункт 87.5 статті 87, пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017
№ 585

 

 

 

частина четверта статті 25 Закону України
№ 2464-VI, наказ Міністерства фінансів України від 20.04.2015
№ 449 (Інструкція)

підпункт 38.11 пункт 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

 

стаття 25 Закону №2464-VІ

 

пункт
 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункт 102.6 статті 102 Кодексу

 

 

стаття 229 Кодексу

 

 

 

пункт 226.12 статті 226 Кодексу

 

 

 

стаття 24 Закону
№ 2464-VI

 

 

 

 

стаття 17 Закону України від 19 грудня 1995 року
№ 481/95-BP

 

стаття 16313

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП)

 

стаття 16315

КУпАП

 

 

 

 

стаття 1641

КУпАП

 

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

частина третя – шоста статті 1666 КУпАП

 

 

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

 

 

пункт 10.6 Порядку обліку платників податків і зборів (наказ Міністерства фінансів України
від 09.12.2011
№ 1588)

 

 

Закони України

«Про звернення громадян», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про доступ до публічної інформації», статті 71-74 Кодексу

 

 

 

 

9

від 18.08.2020         №887;

від 25.09.2020 №1101

Любічев Валерій

Заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування підприємств паливно – енергетичного комплексу Північного управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

підписання письмових запитів про надання платником податків документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій під час проведення перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки»;

 

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання повідомлень про дату початку проведення документальної планової перевірки платника податків;

 

підписання повідомлень про дату початку та місце проведення невиїзної перевірки;

 

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

підписання направлень на проведення перевірки;

 

 

підписання запитів  контролюючого органу про надання документів у процесі проведення перевірки;

 

підписання висновку про результати розгляду заперечень платника податків до акта перевірки;

 

підписання відповіді про результати розгляду заперечень, прийняття рішень про визначення грошових зобов`язань з урахуванням розгляду заперечень платників податків (у разі їх наявності);

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

прийняття рішень про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості;

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

 

підписання податкових вимог;

 

 

 

прийняття  рішень про застосування арешту майна платника податків, про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна з-під арешту;

 

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків  у банках, рішень про стягнення готівки, у рахунок погашення податкового боргу платника податків;

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

 

 

 

 

підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;

 

 

підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затвердження актів опису майна у податкову заставу, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складання актів;

 

 

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу;

 

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прийняття рішення про відмову у застосуванні положень;

 

 

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про застосування штрафних санкцій до платників єдиного внеску та нарахування пені за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

прийняття податкових повідомлень-рішень:

 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларовану до повернення з бюджету у зв'язку із використанням платником податку права на податкову знижку;

 «Оформлення результатів перевірок»;

 

 

 

прийняття рішень про продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;

 

прийняття рішень щодо взяття на облік та погашення податкових векселів, вчинення протесту та звернення до банку, який здійснив аваль податкового векселя, з опротестованим векселем;

 

підписання довідок про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

 

прийняття рішень про застосування фінансових санкцій у вигляді;

 

 

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»  ;

 

підписання повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання)
(ф. 11-ОПП);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання документів, що надсилаються територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади;

підписання листів, якими надсилаються запити на інформацію належним розпорядникам, за наявності віз (службових записок) керівників структурних підрозділів – співвиконавців такого запиту, та листів запитувачу з повідомленням про надсилання запиту на інформацію належним розпорядникам;

підписання службових листів, доповідних записок, довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву територіального органу ДПС або структурним підрозділам, а також листів до структурних підрозділів територіальних органів ДПС щодо отримання та надання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій;

підписання листів-відповідей у межах компетенції за результатами розгляду звернень (заяв, скарг, адвокатських запитів) у т.ч. повторних, ЦОВВ та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, платників податків та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, установ, організацій усіх форм власності, об’єднань громадян, по суті поставлених питань, у т.ч. на правомірність дій посадових осіб.

 

пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

підпункт  39.5.2.3 пункт 39.5 статті 39 Кодексу

 

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

пункт 77.4 статті 77 Кодексу

 

пункт 79.2 статті 79 Кодексу

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

пункт 81.1 статті 81 Кодексу

 

пункт 85.2 статті 85 Кодексу

 

пункт 86.8 статті 86 Кодексу

пункти 86.7 та 86.8 статті 86 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018
№ 733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, п. 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 133.4 статті 133 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191  Кодексу

статті 48 та 49 Кодексу

 

пункт 59.1 статті 59 Кодексу

 

пункти 94.6, 94.20 статті 94 Кодексу

 

 

пункт 95.5 статті 95 Кодексу, постанова КМУ  від 29 грудня 2010 року № 1244 (Порядок
 № 1244)

 

пункт 95.3 ст.95 Кодексу, Порядок
№ 1244

 

пункт 89.8 статті 89 Кодексу

 

пункт 93.1 статті 93 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року
№ 586

 

пункт 91.3 статті 91 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року
№ 584 (Положення)

 

пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017
№ 586

 

пункт 87.5 статті 87, пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017
№ 585

 

 

частина четверта статті 25 Закону України
№ 2464-VI, наказ Міністерства фінансів України від 20.04.2015
№ 449 (Інструкція)

 

підпункт 38.11 пункт 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

 

 

стаття 25 Закону №2464-VІ

 

пункт
 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункт 102.6 статті 102 Кодексу

 

 

стаття 229 Кодексу

 

 

 

пункт 226.12 статті 226 Кодексу

 

 

 

стаття 24 Закону
№ 2464-VI

 

 

 

 

 

стаття 17 Закону України від 19 грудня 1995 року
№ 481/95-BP

 

стаття 16313

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП)

 

 

стаття 16315

КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641

КУпАП

 

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

 

частина третя – шоста статті 1666 КУпАП

 

 

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

 

 

пункт 10.6 Порядку обліку платників податків і зборів (наказ Міністерства фінансів України
від 09.12.2011
№ 1588)

 

 

 

Закони України

«Про звернення громадян», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про доступ до публічної інформації», статті 71-74 Кодексу

 

 

 

 

10

від 18.08.2020         №888;

від 25.09.2020 №1100

Карабінська Ольга

Начальник Полтавського відділу адміністрування підприємств Північного управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

прийняття рішень про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій (п. 2 глави 3 розділу ІІ Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за № 918/29048);

 

 

 

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

 

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків ;

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

прийняття податкових повідомлень-рішень:

 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларовану до повернення з бюджету у зв'язку із використанням платником податку права на податкову знижку;

 

 «Оформлення результатів перевірок».

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018
№ 733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, п. 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191  Кодексу

 

п. 2 глави 3 розділу ІІ Порядку

 

наказ Міністерства фінансів України від 14.06.2016
№ 547

 

пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

стаття 24 Закону
№ 2464-VI

 

 

 

 

 

пункт 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункти
86.7, 86.8 статті 86

 

11

від 18.08.2020         №889;

від 25.09.2020 №1099

Кулик Олександр

Заступник начальника Полтавського відділу адміністрування підприємств Північного управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

прийняття рішень про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків ;

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

прийняття податкових повідомлень-рішень:

«Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларовану до повернення з бюджету у зв'язку із використанням платником податку права на податкову знижку;

 

«Оформлення результатів перевірок».

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018
№ 733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, п. 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191  Кодексу

 

п. 2 глави 3 розділу ІІ Порядку

 

наказ Міністерства фінансів України від 14.06.2016
№ 547

 

 

пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

стаття 24 Закону
№ 2464-VI

 

 

 

 

 

пункт 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункти
86.7, 86.8 статті 86

 

 

 12

від 14.08.2020         № 880

Юристовський Олександр

Начальник Західного управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

 

підписання письмових запитів про надання платником податків документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій під час проведення перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки»;

 

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання повідомлень про дату початку проведення документальної планової перевірки платника податків);

 

підписання повідомлень про дату початку та місце проведення невиїзної перевірки;

 

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

підписання направлень на проведення перевірки;

 

 

підписання запитів  контролюючого органу про надання документів у процесі проведення перевірки;

 

 

підписання висновку про результати розгляду заперечень платника податків до акта перевірки;

 

 

прийняття рішень про визначення грошових зобов`язань за результатами розгляду заперечень платників податків;

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

 

прийняття рішень про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості;

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

 

підписання податкових вимог;

 

 

 

прийняття  рішень про застосування арешту майна платника податків, про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна з-під арешту;

 

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, рішень про стягнення готівки, у рахунок погашення податкового боргу платника податків;

 

 

 

 

 

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

 

 

 

 

підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;

 

 

підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затвердження актів опису майна у податкову заставу, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складання актів;

 

 

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу;

 

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання наказу про призначення постійного представника контролюючого органу на акцизному складі;

прийняття рішення про відмову у застосуванні положень підпункт 38.11 пункт 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу;

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про застосування штрафних санкцій до платників єдиного внеску та нарахування пені за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

прийняття податкових повідомлень-рішень:

 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» Кодексу щодо визначення суми  грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків за результатами камеральних перевірок;

 

 «Оформлення результатів перевірок»;

 

 

прийняття рішень про продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;

 

прийняття рішень щодо взяття на облік та погашення податкових векселів, вчинення протесту та звернення до банку, який здійснив аваль податкового векселя, з опротестованим векселем;

 

підписання довідок про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

прийняття рішень про застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів;

 

 

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

 

підписання повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) (ф. 11-ОПП);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання документів, що надсилаються територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади;

підписання супровідних листів, якими надсилаються запити на інформацію належним розпорядникам, за наявності віз (службових записок) керівників структурних підрозділів – співвиконавців такого запиту, та листів запитувачу з повідомленням про надсилання запиту на інформацію належним розпорядникам;

підписання службових листів, доповідних записок, довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву територіального органу ДПС або структурним підрозділам, а також листів до структурних підрозділів територіальних органів ДПС щодо отримання та надання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій;

підписання листів-відповідей у межах компетенції за результатами розгляду звернень (заяв, скарг, адвокатських запитів) у т.ч. повторних, ЦОВВ та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, платників податків та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, установ, організацій усіх форм власності, об’єднань громадян, по суті поставлених питань, у т.ч. на правомірність дій посадових осіб.

 Пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

підпункт  39.5.2.3 пункт 39.5 статті 39 Кодексу

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 77.4 статті 77 Кодексу

 

пункт 79.2 статті 79 Кодексу

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

пункт 81.1 статті 81 Кодексу

 

пункт 85.2 статті 85 Кодексу

 

пункт 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункти 86.7 та 86.8 статті 86 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018
№ 733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, п. 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 133.4 статті 133 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191  Кодексу

 

статті 48 та 49 Кодексу

 

пункт 59.1 статті 59 Кодексу

 

пункти 94.6, 94.20 статті 94 Кодексу

 

 

пункт 95.5 статті 95 Кодексу, постанова КМУ  від 29 грудня 2010 року № 1244 (Порядок
 № 1244)

 

пункт 95.3 ст.95 Кодексу, Порядок
№ 1244

 

пункт 89.8 статті 89 Кодексу

 

пункт 93.1 статті 93 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року
№ 586

 

пункт 91.3 статті 91 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року
№ 584 (Положення)

 

пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017
№ 586

 

пункт 87.5 статті 87, пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017
 № 585

 

 

частина четверта статті 25 Закону України
№ 2464-VI, наказ Міністерства фінансів України від 20.04.2015
№ 449 (Інструкція)

 

пункт 230.3 статті 230 Кодексу

підпункт 38.11 пункт 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

 

стаття 25 Закону №2464-VІ

 

пункт
 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункт 102.6 статті 102 Кодексу

 

 

стаття 229 Кодексу

 

 

 

пункт 226.12 статті 226 Кодексу

 

 

 

стаття 24 Закону
№ 2464-VI

 

 

 

 

стаття 17 Закону України від 19 грудня 1995 року
№ 481/95-BP

 

стаття 16313

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП)

 

 

стаття 16315

КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641

КУпАП

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

 

частина третя – шоста статті 1666 КУпАП

 

 

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

 

 

пункт 10.6 Порядку обліку платників податків і зборів (наказ Міністерства фінансів України
від 09.12.2011
№ 1588)

 

 

 

 

Закони України

«Про звернення громадян», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про доступ до публічної інформації», статті 71-74 Кодексу

 

 

 13

від 14.08.2020        № 879


від 30.10.2020        № 1261

Горпинюк Назар

заступник начальника управління – начальник відділу податкових перевірок підприємств Західного управління Офісу великих платників податків ДПС

 підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

 

 

 

підписання письмових запитів про надання платником податків документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій під час проведення перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки»;

 

 

 

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

 

 

підписання повідомлень про дату початку проведення документальної  планової перевірки платника податків;

 

 

 

підписання повідомлень про дату початку та місце проведення невиїзної перевірки;

 

 

 

 

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

 

 

підписання направлень на проведення перевірки;

 

 

 

 

 

підписання запитів  контролюючого органу про надання документів у процесі проведення перевірки;

 

 

 

підписання висновку про результати розгляду заперечень платника податків до акта перевірки;

 

 

 

прийняття рішень про визначення сум грошових зобов’язань за результатами розгляду заперечень платників податків;

 

 

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості;

 

 

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

 

 

 

 

підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

 

 

 

підписання податкових вимог;

 

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про застосування арешту майна платника податків, про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна  з-під арешту;

 

 

 

 

 

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, рішень про стягнення готівки, у рахунок погашення податкового боргу платника податків (Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків у рахунок погашення його податкового боргу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 (далі – Порядок № 1244)); 

 

 

 

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

 

 

 

 

 

 

 

підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затвердження актів опису майна у податкову заставу, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складення актів;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу;

 

 

 

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання наказу про призначення постійного представника контролюючого органу на акцизному складі;

 

 

 

прийняття рішення про відмову у застосуванні положень;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про застосування штрафних санкцій до платників єдиного внеску та нарахування пені за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

 

 

 

прийняття податкових повідомлень-рішень:

 

 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків за результатами камеральних перевірок;

 

 

 

«Оформлення результатів перевірок»;

 

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;

 

 

 

прийняття рішень щодо взяття на облік та погашення податкових векселів, вчинення протесту та звернення до банку, який здійснив аваль податкового векселя, з опротестованим векселем;

 

 

 

підписання довідок про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

 

 

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

 

 

прийняття рішення про застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;

 

 

 

 

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

 

 

 

підписання повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) (ф. 11-ОПП);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання документів, що надсилаються територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади;

 

підписання супровідних листів, якими надсилаються запити на інформацію належним розпорядникам, за наявності віз (службових записок) керівників структурних підрозділів – співвиконавців такого запиту, та листів запитувачу з повідомленням про надсилання запиту на інформацію належним розпорядникам;

 

підписання службових листів, доповідних записок, довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву територіального органу ДПС або структурним підрозділам, а  також листів до структурних підрозділів територіальних органів ДПС щодо отримання та надання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій;

підписання листів-відповідей у межах компетенції за результатами розгляду звернень (заяв, скарг, адвокатських запитів) у т.ч. повторних, ЦОВВ та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, платників податків та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, установ, організацій усіх форм власності, об`єднань громадян, по суті поставлених питань, у т.ч. на правомірність дій посадових осіб.

пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

підпункт 39.5.2.3 пункт 39.5 статті 39 Кодексу

 

 

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 77.4 статті 77 Кодексу

 

пункт 79.2 статті 79 Кодексу

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

пункт 81.1 статті 81 Кодексу

 

пункт 85.2 статті 85

Кодексу

 

пункт 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2018 №733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191,

пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191,

пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 133.4 статті 133 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

статті 48 та 49 Кодексу

 

пункт 59.1 статті 59 Кодексу

 

пункти 94.6, 94.20 статті 94 Кодексу

 

 

 

пункт 95.5 статті 95 Кодексу,

Порядок №1244

 

 

 

 

 

 

пункт 95.3 статті 95 Кодексу, Порядок №1244

 

пункт 89.8 статті 89 Кодексу

 

пункт 93.1 статті 93 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №586

 

пункт 91.3 статті 91 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №584

 

 

 

пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №586

 

пункт 87.5 статті 87, пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №585

 

 

 

 

 

 

частина четверта статті 25 Закону України

№ 2464-VІ, наказ Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449

 

пункт 230.3 статті 230 Кодексу

 

підпункт 38.11 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

 

стаття 25 Закону   № 2464-VІ

 

 

 

 

пункт 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункт 102.6 статті 102 Кодексу

 

 

стаття 229 Кодексу

 

 

 

 

пункт 226.12 статті 226 Кодексу

 

 

 

стаття 24 Закону   № 2464-VІ

 

 

 

 

 

 

стаття 17 Закону №481/95-ВР

 

стаття 16313 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)

 

стаття 16315  КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641 КУпАП

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

 

частини третя-шоста статті 1666 КУпАП

 

 

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
від 09.12.2011 №158, пункт 10.6 Порядку обліку платників і зборів 

 Наказ від 14.08.2020        № 879 втратив чинність 

 14

від 10.09.2020         №997;

від 25.09.2020 №1103

Моренко Валентина

Заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування підприємств металургійної галузі та інших галузей Центрального управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання повідомлень про дату початку проведення документальної планової перевірки платника податків;

 

підписання повідомлень про дату початку та місце проведення невиїзної перевірки платника податків;

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

підписання направлень на проведення перевірки;

 

підписання відповіді про результати розгляду заперечень, прийняття рішень про визначення грошових зобов`язань з урахуванням розгляду заперечень платників податків (у разі їх наявності);

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи  наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018 №733 «Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за №1102/32554);

 

 

підписання документів в межах надання адміністративних послуг платникам податків, зборів, платежів);

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

 

прийняття рішень про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості;

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

 

підписання податкових вимог;

 

 

 

прийняття  рішень про застосування арешту майна платника податків, про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна з-під арешту;

 

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, рішень про стягнення готівки, у рахунок погашення податкового боргу платника податків (Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків у рахунок погашення його податкового боргу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244); 

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

 

 

 

 

підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;

 

підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави (Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 584, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 858/30726);

 

 

надання дозволу на здійснення платником податків будь-якої операції з майном, яке перебуває під умовним арештом, якщо за висновком податкового керуючого здійснення платником податків окремої операції не призведе до збільшення його податкового боргу або до зменшення ймовірності його погашення;

 

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 № 586, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 859/30727);

 

 

 

 

затвердження актів опису майна у податкову заставу, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складання актів (наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №586, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за №859/30727);

 

 

 

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу (наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017
№ 585, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 857/30725);

 

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску (Закон України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464-VI), Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за № 508/26953);

 

 

 

 

 

 

підписання наказу про призначення постійного представника контролюючого органу на акцизному складі;

 

прийняття рішення про відмову у застосуванні положень;

 

 

 

 

прийняття рішень про застосування штрафних санкцій до платників єдиного внеску та нарахування пені за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

прийняття податкових повідомлень-рішень, передбачених «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларовану до повернення з бюджету у зв'язку із використанням платником податку права на податкову знижку;

 

 «Оформлення результатів перевірок»;

 

 

 

підписання листів-повідомлень платнику податків про місце і час проведення розгляду заперечень;

 

прийняття рішень про продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;

прийняття рішень щодо взяття на облік та погашення податкових векселів, вчинення протесту та звернення до банку, який здійснив аваль податкового векселя, з опротестованим векселем;

 

підписання довідок про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

 

підписання повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) (ф. 11-ОПП) (Порядок обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за №1562/20300);

 

підписання запрошень (повідомлень) платникам податків, зборів, платежів або їхніх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог законодавства з інших питань, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

 

підписання запитів на отримання безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов'язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

 

підписання запитів для отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і матеріали;

 

підписання запитів на отримання від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України «Про банки і банківську діяльність» та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків;

 

підписання запитів на отримання під час перевірок первинних документів, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістрів, фінансової, статистичної та іншої звітності, пов'язаної з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи законом;

 

підписання листів про проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки; для залучення повноважних осіб для спільного з працівниками контролюючого органу зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження діяльності, що перевіряється;

 

підписання листів про надання доступу до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об'єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов'язані з іншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;

 

підписання письмових запитів платникам податків щодо надання засвідчених належним чином копій документів;

 

 

 

підписання  супровідних листів та інших документів, які направляються до судових органів у випадках, передбачених законодавством;

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання листів – запитів для отримання письмових пояснень від посадових (службових) осіб, з питань, що стосується предмета перевірки та їх документальне підтвердження;

 

 

підписання листів – запитів для отримання пояснень від роботодавців та/або їх працівників, та/або осіб, праця яких використовується без документального оформлення, під час проведення перевірок з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), дотримання податковим агентом податкового законодавства щодо оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом;

 

підписання листів-відповідей за результатами розгляду звернень громадян та адвокатських запитів;

 

підписання листів (у межах компетенції) платникам податків, підприємствам, установам, організаціям, банкам, іншим фінансовим установам;  правоохоронним, контролюючим, органам місцевого самоврядування, місцевим органам виконавчої влади;

 

підписання листів, якими надсилаються запити на інформацію належним розпорядникам, за наявності віз (службових записок) керівників структурних підрозділів – співвиконавців такого запиту, та листів запитувачу з повідомленням про надсилання запиту на інформацію належним розпорядникам;

 

підписання листів та документів, що надсилаються на адресу органам державної податкової служби, державної фіскальної служби та митних органів.

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 77.4 статті 77 Кодексу

 

пункт 79.2 статті 79 Кодексу

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

пункт 81.1 статті 81 Кодексу

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018 №733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191. 1 статті 191 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 133.4 статті 133 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

статті 48 та 49 Кодексу

 

пункт 59.1 статті 59 Кодексу

 

пункти  94.6, 94.20 статті 94 Кодексу

 

 

пункт 95.5 статті 95 Кодексу, Порядок

№ 1244

 

 

 

пункт 95.3 статті 95 Кодексу, Порядок    

№ 1244

 

пункт 89.8 статті 89 Кодексу

пункт 93.1 статті 93 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України
від 16 червня 2017 року

№ 584

 

пункт 94.5 статті 94 Кодексу

 

 

 

 

пункт 91.3 статті 91 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017

№ 586

 

пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №586

пункт 87.5 статті 87, пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017

№ 585

 

 

 

 

 

частина четверта

ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року

№ 2464-VI, Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску загальнообов. державне страхування

 

пункт 230.3 статті 230 Кодексу

 

підпункт 38.11 пункт 38 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу

 

стаття 25 Закону

№ 2464-VІ

 

пункт 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункт 86.7 статті 86 Кодексу

 

пункт 102.6 статті 102 Кодексу

 

стаття 229 Кодексу

 

 

 

пункт 226.12 статті 226 Кодексу

 

 

 

стаття 24 Закону № 2464-VI

 

 

 

 

стаття 16313 КУпАП

 

 

 

стаття 16315 КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641

КУпАП

 

 

 

стаття 1651

КУпАП

 

 

 

 

 

 

з частинами третьою – шостою статті 1666 КУпАП

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

 

 

 

пункт 10.6 Порядку обліку платників податків і зборів

 

 

 

підпункт 20.1.1 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

підпункт 20.1.2 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпункт 20.1.3 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

підпункт 20.1.5 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

підпункт 20.1.6 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

підпункти 20.1.9 та 20.1.12  пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

підпункт 20.1.13 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

підпункт 20.1.14 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

підпункт 19 1.1.45 пункту 19 1.1. статті 19 1., підпункти 20.1.30 - 20.1.40,1,2 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

підпункт 20.1.46 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

підпункт 20.1.47 пункту 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закони України

«Про звернення громадян», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про доступ до публічної інформації», статті 71-74 Кодексу

 

 

 15

від 10.09.2020         № 998

від 30.10.2020        № 1262

Скробач

Сергій

заступник начальника управління – начальник відділу економічного аналізу Західного управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

 

підписання письмових запитів про надання платником податків документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій під час проведення перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки»;

 

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання повідомлень про дату початку проведення документальної  планової перевірки платника податків;

 

підписання повідомлень про дату початку та місце проведення невиїзної перевірки;

 

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

підписання направлень на проведення перевірки;

 

 

підписання запитів  контролюючого органу про надання документів у процесі проведення перевірки;

 

підписання висновку про результати розгляду заперечень платника податків до акта перевірки;

 

прийняття рішень про визначення сум грошових зобов’язань за результатами розгляду заперечень платників податків;

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

прийняття рішень про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості;

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

 

підписання податкових вимог;

 

 

 

прийняття рішень про застосування арешту майна платника податків, про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна  з-під арешту;

 

 

 

 

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, рішень про стягнення готівки, у рахунок погашення податкового боргу платника податків (Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків у рахунок погашення його податкового боргу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 (далі – Порядок № 1244)); 

 

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

 

 

 

підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;

 

 

підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави;

 

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;

 

 

 

 

 

 

затвердження актів опису майна у податкову заставу, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складення актів;

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу;

 

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання наказу про призначення постійного представника контролюючого органу на акцизному складі;

 

прийняття рішення про відмову у застосуванні положень;

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про застосування штрафних санкцій до платників єдиного внеску та нарахування пені за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

 

прийняття податкових повідомлень-рішень:

 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків за результатами камеральних перевірок;

 

«Оформлення результатів перевірок»;

 

 

 

прийняття рішень про продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;

 

прийняття рішень щодо взяття на облік та погашення податкових векселів, вчинення протесту та звернення до банку, який здійснив аваль податкового векселя, з опротестованим векселем;

 

підписання довідок про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

прийняття рішення про застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

 

підписання повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) (ф. 11-ОПП);

 

 

 

 

 

 

 

підписання документів, що надсилаються територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади;

підписання супровідних листів, якими надсилаються запити на інформацію належним розпорядникам, за наявності віз (службових записок) керівників структурних підрозділів – співвиконавців такого запиту, та листів запитувачу з повідомленням про надсилання запиту на інформацію належним розпорядникам;

підписання службових листів, доповідних записок, довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву територіального органу ДПС або структурним підрозділам, а  також листів до структурних підрозділів територіальних органів ДПС щодо отримання та надання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій;

підписання листів-відповідей у межах компетенції за результатами розгляду звернень (заяв, скарг, адвокатських запитів) у т.ч. повторних, ЦОВВ та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, платників податків та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, установ, організацій усіх форм власності, об`єднань громадян, по суті поставлених питань, у т.ч. на правомірність дій посадових осіб.

 

пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт 39.5.2.3 пункт 39.5 статті 39 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 77.4 статті 77 Кодексу

 

 

 

пункт 79.2 статті 79 Кодексу

 

 

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

 

 

пункт 81.1 статті 81 Кодексу

 

 

 

пункт 85.2 статті 85

 

Кодексу

 

 

 

пункт 86.8 статті 86 Кодексу

 

 

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2018 №733

 

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191,

 

пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

 

 

пункт 133.4 статті 133 Кодексу

 

 

 

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

 

 

статті 48 та 49 Кодексу

 

 

 

пункт 59.1 статті 59 Кодексу

 

 

 

пункти 94.6, 94.20 статті 94 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 95.5 статті 95 Кодексу,

 

Порядок №1244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 95.3 статті 95 Кодексу, Порядок №1244

 

 

 

пункт 89.8 статті 89 Кодексу

 

 

 

пункт 93.1 статті 93 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №586

 

 

 

пункт 91.3 статті 91 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №584

 

 

 

 

 

пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №586

 

 

 

пункт 87.5 статті 87,

 

пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частина четверта статті 25 Закону України

 

№ 2464-VІ, наказ Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449

 

 

 

пункт 230.3 статті 230 Кодексу

 

 

 

підпункт 38.11 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

 

 

 

стаття 25 Закону   № 2464-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

 

 

пункт 102.6 статті 102 Кодексу

 

 

 

 

 

стаття 229 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 226.12 статті 226 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

стаття 24 Закону   № 2464-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стаття 17 Закону №481/95-ВР

 

 

 

стаття 16313 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)

 

 

 

стаття 16315  КУпАП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стаття 1641 КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частини третя-шоста статті 1666 КУпАП

 

 

 

 

 

 

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
від 09.12.2011 №158, пункт 10.6 Порядку обліку платників і зборів 


 Наказ від 10.09.2020         № 998 втратив чинність

 16

від 10.09.2020        № 999

Ковальчук

Володимир

Головний державний ревізор-інспектор Вінницького відділу податкового супроводження підприємств Західного управління

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018 №733 «Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за №1102/32554);

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок» 

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

(пункт 73.5 статті 73 Кодексу)

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018 №733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

стаття 24 Закону

№ 2464-VI

 

 

 

 

стаття 16313 КУпАП

 

 

 

стаття 16315 КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641 КУпАП

 

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

 

згідно з частинами третьою – шостою статті 1666 КУпАП

 

стаття 18823 КУпАП

 

 17

від 10.09.2020         № 1000

від 30.10.2020        № 1263

Якимишин Юрій

 

начальник Івано-Франківського відділу адміністрування підприємств Західного управління Офісу великих платників податків ДПС

 

 


підписання письмових запитів платникам податків про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу» КУпАП;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок».

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу,

наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018 №733

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191,

пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

стаття 24 Закону № 2464-VІ

 

 

 

 

 

 

стаття 16313

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)

 

стаття 16315

КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641

КУпАП

 

 

 

 

стаття 1651

КУпАП

 

 

 

 

 

 

частина третя-шоста статті 1666

КУпАП

 

 

стаття 18823

КУпАП

 

Наказ від 10.09.2020         № 1000 втратив чинність

 18

від 10.09.2020        № 1001

від 30.10.2020        № 1263

Зімірський

Михайло

начальник Тернопільського  відділу адміністрування підприємств Західного управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання письмових запитів платникам податків про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу» КУпАП;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок».

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу,

наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018 №733

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191,

пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

стаття 24 Закону № 2464-VІ

 

 

 

 

 

 

стаття 16313

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)

 

стаття 16315

КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641

КУпАП

 

 

 

 

стаття 1651

КУпАП

 

 

 

 

 

 

частина третя-шоста статті 1666

КУпАП

 

 

стаття 18823

КУпАП

 

 Наказ від 10.09.2020        № 1001 втратив чинність

 19

від 10.09.2020         № 1003

Северін Анастасія

Начальник Східного управління

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

 

підписання письмових запитів про надання платником податків документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій під час проведення перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки»;

 

підписання письмових запитів про надання документів (інформації) щодо контрольованої операції іншим платникам податків, які є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, або були задіяні в ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг, інших об'єктів  цивільних прав), що є предметом контрольованої операції з питань дотримання принципу «витягнутої руки»;

 

підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

 

підписання податкових вимог (Порядок направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.06.2017 №610, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.07.2017 за №902/30770);

 

 

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання повідомлень про дату початку проведення документальної планової перевірки платника податків;

 

підписання повідомлень про дату початку та місце проведення невиїзної перевірки;

 

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

підписання направлень на проведення перевірки;

 

 

підписання запитів контролюючого органу про надання документів у процесі проведення перевірки;

 

підписання висновку про результати розгляду заперечень платника податків до акта перевірки;

 

 

підписання відповіді про результати розгляду заперечень, прийняття рішень про визначення грошових зобов`язань з урахуванням розгляду заперечень платників податків (у разі їх наявності);

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, (наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018 № 733, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1102/32554);

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

 

прийняття рішень про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості;

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

прийняття  рішень про застосування арешту майна платника податків, про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна з-під арешту;

 

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, рішень про стягнення готівки, у рахунок погашення податкового боргу платника податків (Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків у рахунок погашення його податкового боргу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 (далі – Порядок № 1244);

 

надання дозволу на здійснення платником податків будь-якої операції з майном, яке перебуває під умовним арештом, якщо за висновком податкового керуючого здійснення платником податків окремої операції не призведе до збільшення його податкового боргу або до зменшення ймовірності його погашення;

 

підписання договору з брокером (брокерською конторою) на продаж майна, що перебуває у податковій заставі;

підписання договору купівлі-продажу майна, що укладається за результатами проведених торгів;

 

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

 

 

 

підписання заяв щодо реєстрації обтяжень (змін до обтяжень) у відповідному державному реєстрі;

 

 

підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави (Порядок застосування податкової застави контролюючими органами, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 859/30727);

 

 

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 584, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 858/30726);

 

 

 

 

 

 

затвердження актів опису майна у податкову заставу, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складання актів (пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 № 586, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 859/30727);

 

 

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу (наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017
№ 585, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 857/30725);

 

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску (частина четверта статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464-VI), додатки 6, 7, 9 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за № 508/26953);

 

 

прийняття рішення про відмову у застосуванні положень;

 

 

 

прийняття рішень про застосування штрафних санкцій до платників єдиного внеску та нарахування пені за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

 

прийняття податкових повідомлень-рішень, передбачених:

 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларовану до повернення з бюджету у зв'язку із використанням платником податку права на податкову знижку;

 

прийняття рішень про продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;

 

прийняття рішень щодо взяття на облік та погашення податкових векселів, вчинення протесту та звернення до банку, який здійснив аваль податкового векселя, з опротестованим векселем;

 

підписання довідок про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

прийняття рішень про застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів (Закон України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»);

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу» Кодексу України про адміністративні правопорушення;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

 

підписання повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) (ф. 11-ОПП) (Порядок обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300);

 

підписання документів, що надсилаються територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади;

 

підписання листів, якими надсилаються запити на інформацію належним розпорядникам, за наявності віз (службових записок) керівників структурних підрозділів – співвиконавців такого запиту, та листів запитувачу з повідомленням про надсилання запиту на інформацію належним розпорядникам;

 

підписання службових листів, доповідних записок, довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву територіального органу ДПС або структурним підрозділам, а також листів до структурних підрозділів територіальних органів ДПС щодо отримання та надання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій;

 

підписання листів-відповідей у межах компетенції за результатами розгляду звернень (заяв, скарг, адвокатських запитів) у т.ч. повторних, ЦОВВ та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, платників податків та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, установ, організацій усіх форм власності, об’єднань громадян, по суті поставлених питань, у т.ч. на правомірність дій посадових осіб;

 

прийняття рішень про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій (Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за № 918/29048);

 

прийняття рішень про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій (Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за № 918/29048).

пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

підпункт  39.5.2.3 пункт 39.5 статті 39 Кодексу

 

підпункт 39.5.2.13 пункт 39.5 ст. 39 ПКУ

 

 

 

 

 

 

статті 48 та 49 ПКУ

 

п.59.1 ст.59 ПКУ, Порядок направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків

 

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

пункт 77.4 статті 77 Кодексу

 

пункт 79.2 статті 79 Кодексу

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

пункт 81.1 статті 81 Кодексу

 

пункт 85.2 статті 85 Кодексу

 

пункт 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018

№ 733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, п. 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 133.4 статті 133 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191  Кодексу

 

пункти 94.6, 94.7, 94.20 статті 94 Кодексу

 

пункт 95.5 статті 95 Кодексу, Порядок

№ 1244

 

 

 

 

 

п. 94.5 ст. 94 ПКУ

 

 

 

 

 

 

 

п. 95.13 ст.95 ПКУ

 

п.95.14 ст.95 ПКУ

 

пункт 95.3, 95,4 статті 95 Кодексу, Порядок

№ 1244

пункт 89.8 статті 89 Кодексу

 

пункт 93.1 статті 93 Кодексу, Порядок застосування податкової застави контролюючими органами

 

пункт 91.3 статті 91 Кодексу, Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

 

пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017

№ 586

 

пункт 87.5 статті 87, пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017

№ 585

 

 

 

 

частина четверта статті 25 Закону України № 2464-VI), додатки 6, 7, 9 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообовяз. державне соціальне страхування

 

підпункт 38.11 пункт 38 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу

 

стаття 25 Закону №2464-VІ

 

 

 

пунктом 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 102.6 статті 102 Кодексу

 

 

статті 225, 229 Кодексу

 

 

 

пункт 226.12 статті 226 Кодексу

 

 

 

стаття 24 Закону   

№ 2464-VI

 

 

 

 

стаття 17 Закону України від 19 грудня 1995 року

№ 481/95-BP

 

 

стаття 16313 КУпАП

 

 

 

 

стаття 16315 КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641 КУпАП

 

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

 

згідно з частинами третьою-шостою статті 1666 КУпАП

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

 

 

 

пункт 10.6 Порядку обліку платників податків і зборів

 

 

 

 

 

Закони України

«Про звернення громадян», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про доступ до публічної інформації», статті 71-74 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 4 глави 4 розділу II Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій

 

п. 2 глави 3 розділу II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги)

 

 

 20

від 14.09.2020         №1016;

від 25.09.2020 №1098

 

Самойленко

Тетяна

Заступник начальника управління – начальника відділу податкових перевірок підприємств  Північного управління

Підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

підписання письмових запитів про надання платником податків документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій під час проведення перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки»;

 

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання повідомлень про дату початку проведення документальної планової перевірки платника податків;

 

підписання повідомлень про дату початку та місце проведення невиїзної перевірки;

 

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

підписання направлень на проведення перевірки

 

 

 

підписання запитів контролюючого органу про надання документів у процесі проведення перевірки;

 

підписання висновку про результати розгляду заперечень платника податків до акта перевірки;

 

підписання відповіді про результати розгляду заперечень, прийняття рішень про визначення грошових зобов`язань з урахуванням розгляду заперечень платників податків (у разі їх наявності);

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018 № 733, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1102/32554);

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

 

прийняття рішень про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості;

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

 

підписання податкових вимог;

 

 

 

прийняття  рішень про застосування арешту майна платника податків, про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна з-під арешту;

 

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків  у банках, рішень про стягнення готівки, у рахунок погашення податкового боргу платника податків (пункт 95.5 статті 95 Кодексу, Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків у рахунок погашення його податкового боргу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 (далі – Порядок № 1244);

 

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

 

 

підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;

 

 

підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави (Порядок застосування податкової застави контролюючими органами, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 859/30727);

 

 

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 584, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 858/30726);

 

 

 

 

 

затвердження актів опису майна у податкову заставу, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складання актів (наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 № 586, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 859/30727);

 

 

 

 

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу (пункт 87.5 статті 87, пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 № 585, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 857/30725);

 

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску (Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464-VI), додатки 6, 7, 9 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за № 508/26953);

 

 

 

прийняття рішення про відмову у застосуванні положень;

 

 

 

 

прийняття рішень про застосування штрафних санкцій до платників єдиного внеску та нарахування пені за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

 

прийняття податкових повідомлень-рішень, передбачених:

 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, або зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, задекларовану до повернення з бюджету у зв'язку із використанням платником податку права на податкову знижку;

 

 «Оформлення результатів перевірок»;

 

 

прийняття рішень про продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;

 

прийняття рішень щодо взяття на облік та погашення податкових векселів, вчинення протесту та звернення до банку, який здійснив аваль податкового векселя, з опротестованим векселем;

 

підписання довідок про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

прийняття рішень про застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів (Закон України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»);

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу» Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП);

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

 

підписання повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) (ф. 11-ОПП) (пункт 10.6 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300);

 

підписання документів, що надсилаються територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади;

 

підписання листів, якими надсилаються запити на інформацію належним розпорядникам, за наявності віз (службових записок) керівників структурних підрозділів – співвиконавців такого запиту, та листів запитувачу з повідомленням про надсилання запиту на інформацію належним розпорядникам;

 

підписання службових листів, доповідних записок, довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву територіального органу ДПС або структурним підрозділам, а також листів до структурних підрозділів територіальних органів ДПС щодо отримання та надання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій;

підписання листів-відповідей у межах компетенції за результатами розгляду звернень (заяв, скарг, адвокатських запитів) у т.ч. повторних, ЦОВВ та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, платників податків та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, установ, організацій усіх форм власності, об’єднань громадян, по суті поставлених питань, у т.ч. на правомірність дій посадових осіб.

пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

підпункт  39.5.2.3 пункт 39.5 статті 39 Кодексу

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 77.4 статті 77 Кодексу

 

пункт 79.2 статті 79 Кодексу

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

пункт 81.1 статті 81 Кодексу;

 

пункт 85.2 статті 85 Кодексу

 

пункт 86.8 статті 86 Кодексу

пункти 86.7 та 86.8 статті 86 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018
№ 733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, п. 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 133.4 статті 133 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191  Кодексу

 

статті 48 та 49 Кодексу

 

пункт 59.1 статті 59 Кодексу

 

пункти 94.6, 94.20 статті 94 Кодексу

 

 

пункт 95.5 статті 95 Кодексу, Порядок

№ 1244

 

 

 

 

 

пункт 95.3 ст.95 Кодексу, Порядок №1244

 

пункт 89.8 статті 89 Кодексу

 

пункт 93.1 статті 93 Кодексу, Порядок застосування податкової застави контролюючими органами

 

пункт 91.3 статті 91 Кодексу, Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

 

пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017

№ 586

 

пункт 87.5 статті 87, пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017

№ 585

 

 

 

 

 

частина четверта статті 25

Закону № 2464-VI), додатки 6, 7, 9 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообовяз. державне соціальне страхування

 

підпункт 38.11 пункт 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

 

стаття 25 Закону №2464-VІ

 

 

пункт 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункт 102.6 статті 102 Кодексу

 

 

стаття 229 Кодексу

 

 

 

пункт 226.12 статті 226 Кодексу

 

 

 

стаття 24 Закону

№ 2464-VI

 

 

стаття 17 Закону України від 19 грудня 1995 року

№ 481/95-BP

 

стаття 16313 КУпАП

 

 

 

 

стаття 16315 КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641 КУпАП

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

згідно з частинами третьою-шостою статті 1666 КУпАП

статті 18823 КУпАП

 

 

 

 

 

пункт 10.6 Порядку обліку платників

податків і зборів

 

 

 

 

 

 

Закони України

«Про звернення громадян», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про доступ до публічної інформації», статті 71-74 Кодексу

 

 

 21

від 30.09.2020       № 1136

Баликіна Варвара

Заступник начальника Миколаївського відділу адміністрування підприємств Південного управління Офісу великих платників податків ДПС  

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової декларації із зазначенням причин такої відмови;

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу» ;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 49.11

стаття 49 Кодексу

 

 

 

стаття 24 Закону
№ 2464-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стаття 16313

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)

 

 

 

стаття 16315 КУпАП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стаття 1641 КУпАП

 

 

 

 

 

 

 

 

стаття 165 КУпАП

частина третя – шоста статті 1666 КУпАП

стаття 18823 КУпАП

 
 22  від 30.09.2020      № 1135  

Черней

Тетяна
Начальник Миколаївського відділу адміністрування підприємств Південного управління Офісу великих платників податків ДПС  

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової декларації із зазначенням причин такої відмови;

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 49.11

стаття 49 Кодексу

 

 

 

стаття 24 Закону
№ 2464-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стаття 16313

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)

 

 

 

стаття 16315 КУпАП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стаття 1641 КУпАП

 

 

 

 

 

 

стаття 165 КУпАП

частина третя – шоста статті 1666 КУпАП

стаття 18823 КУпАП

 
 23

від 09.10.2020 №1170


від 23.12.2020        № 1432

Железняков Костянтин Заступник начальника відділу податкових перевірок підприємств Південного управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

 

підписання письмових запитів про надання платником податків документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій під час проведення перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки»;

 

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання повідомлень про дату початку проведення документальної  планової перевірки платника податків;

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

підписання направлень на проведення перевірки;

 

 

підписання запитів  контролюючого органу про надання документів у процесі проведення перевірки;

 

прийняття рішень про визначення сум грошових зобов’язань за результатами розгляду заперечень платників податків;

 

підписання висновку про результати розгляду заперечень платника податків до акта перевірки;

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

прийняття рішень про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості;

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

 

підписання податкових вимог;

 

 

 

прийняття рішень про застосування арешту майна платника податків, про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна  з-під арешту;

 

 

 

 

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, рішень про стягнення готівки, у рахунок погашення податкового боргу платника податків (Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків у рахунок погашення його податкового боргу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 (далі – Порядок № 1244)); 

 

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

 

 

 

підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;

 

 

підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави;

 

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;

 

 

 

 

 

 

затвердження актів опису майна у податкову заставу, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складення актів;

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу;

 

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання наказу про призначення постійного представника контролюючого органу на акцизному складі;

 

прийняття рішення про відмову у застосуванні положень;

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про застосування штрафних санкцій до платників єдиного внеску та нарахування пені за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

 

прийняття податкових повідомлень-рішень:

 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків за результатами камеральних перевірок;

 

«Оформлення результатів перевірок»;

 

 

 

прийняття рішень про продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;

 

прийняття рішень щодо взяття на облік та погашення податкових векселів, вчинення протесту та звернення до банку, який здійснив аваль податкового векселя, з опротестованим векселем;

 

підписання довідок про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

прийняття рішення про застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

 

підписання повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) (ф. 11-ОПП);

 

 

 

 

 

 

 

підписання документів, що надсилаються територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади;

підписання супровідних листів, якими надсилаються запити на інформацію належним розпорядникам, за наявності віз (службових записок) керівників структурних підрозділів – співвиконавців такого запиту, та листів запитувачу з повідомленням про надсилання запиту на інформацію належним розпорядникам;

підписання службових листів, доповідних записок, довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву територіального органу ДПС або структурним підрозділам, а  також листів до структурних підрозділів територіальних органів ДПС щодо отримання та надання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій;

підписання листів-відповідей у межах компетенції за результатами розгляду звернень (заяв, скарг, адвокатських запитів) у т.ч. повторних, ЦОВВ та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, платників податків та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, установ, організацій усіх форм власності, об`єднань громадян, по суті поставлених питань, у т.ч. на правомірність дій посадових осіб.

пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

підпункт 39.5.2.3 пункт 39.5 статті 39 Кодексу

 

 

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 77.4 статті 77 Кодексу

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

пункт 81.1 статті 81 Кодексу

 

пункт 85.2 статті 85

Кодексу

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункт 86.8 статті 86 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2018 №733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191,

пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 133.4 статті 133 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

статті 48 та 49 Кодексу

 

пункт 59.1 статті 59 Кодексу

 

пункти 94.6, 94.20 статті 94 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 95.5 статті 95 Кодексу,

Порядок №1244

 

 

 

 

 

 

пункт 95.3 статті 95 Кодексу, Порядок №1244

 

пункт 89.8 статті 89 Кодексу

 

пункт 93.1 статті 93 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №586

 

пункт 91.3 статті 91 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №584

 

 

пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №586

 

пункт 87.5 статті 87,

пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №585

 

 

 

 

 

частина четверта статті 25 Закону України

№ 2464-VІ, наказ Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449

 

пункт 230.3 статті 230 Кодексу

 

підпункт 38.11 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

 

стаття 25 Закону   № 2464-VІ

 

 

 

 

пункт 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункт 102.6 статті 102 Кодексу

 

 

стаття 229 Кодексу

 

 

 

 

пункт 226.12 статті 226 Кодексу

 

 

 

стаття 24 Закону   № 2464-VІ

 

 

 

 

 

 

стаття 17 Закону №481/95-ВР

 

стаття 16313 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)

 

стаття 16315  КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641 КУпАП

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

 

частини третя-шоста статті 1666 КУпАП

 

 

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
від 09.12.2011 №158, пункт 10.6 Порядку обліку платників і зборів 

з 28.12.2020 по 17.01.2021
24 від 30.10.2020        № 1263

Шутовська Надія

 

 

заступник начальника Луцького відділу адміністрування підприємств Західного управління Офісу великих платників податків ДПС

 

 

підписання письмових запитів платникам податків про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу» КУпАП;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок».
 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу,

наказ Міністерства Фінансів України від 03.09.2018 №733

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191,

пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

стаття 24 Закону № 2464-VІ

 

 

 

 

 

 

стаття 16313

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)

 

стаття 16315

КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641

КУпАП

 

 

 

 

стаття 1651

КУпАП

 

 

 

 

 

 

частина третя-шоста статті 1666

КУпАП

 

 

стаття 18823

КУпАП

 

 
25  від 30.10.2020        № 1268  Андросова Євгенія  Заступник начальника відділу адміністрування підприємств виробничої та невиробничої сфери Південного управління Офісу великих платників податків ДПС  

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

підписання повідомлень про відмову у прийнятті податкової декларації із зазначенням причин такої відмови;

 

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок».
 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191,

пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 49.11 статті 49 Кодексу

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

стаття 24 Закону   № 2464-VІ

 

 

 

 

 

 

стаття 16313 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)

 

стаття 16315  КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641 КУпАП

 

 

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

 

частини третя-шоста статті 1666 КУпАП

 

 

 

стаття 18823 КУпАП

 
26 від 30.10.2020        № 1267 Ковяшова Марина начальник відділу адміністрування підприємств виробничої та невиробничої сфери Південного управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

підписання повідомлень про відмову у прийнятті податкової декларації із зазначенням причин такої відмови;

 

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок».

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191,

пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 49.11 статті 49 Кодексу

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

стаття 24 Закону   № 2464-VІ

 

 

 

 

 

 

стаття 16313 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)

 

стаття 16315  КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641 КУпАП

 

 

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

 

частини третя-шоста статті 1666 КУпАП

 

 

 

стаття 18823 КУпАП

 
27 від 10.11.2020        № 1313 Мальована Наталія начальник відділу адміністрування підприємств базових галузей економіки Центрального управління Офісу великих платників податків ДПС

 

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

 

 

підписання повідомлень про дату початку проведення документальної  планової перевірки платника податків;

 

 

 

підписання повідомлень про дату початку та місце проведення невиїзної перевірки платника податків;

 

 

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

 

 

підписання направлень на проведення перевірки;

 

 

 

підписання відповіді про результати розгляду заперечень, прийняття рішень про визначення грошових зобов’язань з урахуванням розгляду заперечень платників податків (у разі їх наявності);

 

 

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості;

 

 

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

 

 

 

 

підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

 

 

 

підписання податкових вимог;

 

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про застосування арешту майна платника податків, про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна  з-під арешту;

 

 

 

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, рішень про стягнення готівки, у рахунок погашення податкового боргу платника податків (Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків у рахунок погашення його податкового боргу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 (далі – Порядок № 1244)); 

 

 

 

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

 

 

 

 

 

 

 

підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надання дозволу на здійснення платником податків будь-якої операції з майном, яке перебуває під умовним арештом, якщо за висновком податкового керуючого здійснення платником податків окремої операції не призведе до збільшення його податкового боргу або до зменшення ймовірності його погашення;

 

 

 

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затвердження актів опису майна у податкову заставу, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складення актів;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу;

 

 

 

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання наказу про призначення постійного представника контролюючого органу на акцизному складі;

 

 

 

прийняття рішення про відмову у застосуванні положень;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про застосування штрафних санкцій до платників єдиного внеску та нарахування пені за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

 

 

 

прийняття податкових повідомлень-рішень:

 

 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків за результатами камеральних перевірок;

 

 

 

«Оформлення результатів перевірок»;

 

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;

 

 

 

прийняття рішень щодо взяття на облік та погашення податкових векселів, вчинення протесту та звернення до банку, який здійснив аваль податкового векселя, з опротестованим векселем;

 

 

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;

 

 

 

 

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

 

 

 

підписання повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) (ф. 11-ОПП);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

 

 

 

підписання документів в межах надання адміністративних послуг платникам податків, зборів, платежів;

 

 

 

 

 

підписання запрошення (повідомлення) платникам податків, зборів, платежів або їхніх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог законодавства з інших питань, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

 

 

 

підписання запитів на отримання безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов'язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

 

 

 

підписання запитів для отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і матеріали;

 

 

 

підписання запитів на  отримання від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України «Про банки і банківську діяльність» та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків;

 

 

 

підписання запитів на  отримання під час перевірок первинних документів, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістрів, фінансової, статистичної та іншої звітності, пов'язаної з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи законом;

 

підписання листів про проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки; для залучення повноважних осіб для спільного з працівниками контролюючого органу зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження діяльності, що перевіряється;

 

 

 

підписання листів про надання доступу до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об'єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов'язані з іншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;

 

 

 

підписання письмових запитів платникам податків щодо надання засвідчених належним чином копій документів;

 

 

 

підписання  супровідних листів та інших документів, які направляються до судових органів у випадках, передбачених законодавством;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання листів – запитів для отримання письмових пояснень від посадових (службових) осіб, з питань, що стосується предмета перевірки та їх документальне підтвердження;

 

 

 

підписання листів – запитів для отримання пояснень від роботодавців та/або їх працівників, та/або осіб, праця яких використовується без документального оформлення, під час проведення перевірок з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), дотримання податковим агентом податкового законодавства щодо оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом;

 

 

 

підписання документів, що надсилаються територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади;

 

підписання супровідних листів, якими надсилаються запити на інформацію належним розпорядникам, за наявності віз (службових записок) керівників структурних підрозділів – співвиконавців такого запиту, та листів запитувачу з повідомленням про надсилання запиту на інформацію належним розпорядникам;

 

підписання службових листів, доповідних записок, довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву територіального органу ДПС або структурним підрозділам, а  також листів до структурних підрозділів територіальних органів ДПС щодо отримання та надання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій;

підписання листів-відповідей у межах компетенції за результатами розгляду звернень (заяв, скарг, адвокатських запитів) у т.ч. повторних, ЦОВВ та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, платників податків та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, установ, організацій усіх форм власності, об`єднань громадян, по суті поставлених питань, у т.ч. на правомірність дій посадових осіб.

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 77.4 статті 77 Кодексу

 

пункт 79.2 статті 79 Кодексу

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

пункт 81.1 статті 81 Кодексу

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2018 №733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191,

пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191,

пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 133.4 статті 133 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

статті 48 та 49 Кодексу

 

пункт 59.1 статті 59 Кодексу

 

пункти 94.6, 94.20 статті 94 Кодексу

 

 

пункт 95.5 статті 95 Кодексу,

Порядок №1244

 

 

 

 

 

 

пункт 95.3 статті 95 Кодексу, Порядок №1244

 

пункт 89.8 статті 89 Кодексу

 

пункт 93.1 статті 93 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №586

 

пункт 94.5 статті 94 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 91.3 статті 91 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №584

 

пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №586

 

пункт 87.5 статті 87, пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №585

 

 

 

 

 

 

частина четверта статті 25 Закону України

№ 2464-VІ, наказ Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449

 

пункт 230.3 статті 230 Кодексу

 

підпункт 38.11 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

 

стаття 25 Закону   № 2464-VІ

 

 

 

 

пункт 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункт 102.6 статті 102 Кодексу

 

 

стаття 229 Кодексу

 

 

 

 

стаття 24 Закону   № 2464-VІ

 

 

 

 

 

 

стаття 16313 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)

 

стаття 16315  КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641 КУпАП

 

 

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

 

частини третя-шоста статті 1666 КУпАП

 

 

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
від 09.12.2011 №158, пункт 10.6 Порядку обліку платників і зборів 

 

пункт 226.12 статті 226 Кодексу

 

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

підпункт 20.1.1 пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт 20.1.2 пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт 20.1.3 пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

підпункт 20.1.5 пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

 

підпункт 20.1.6 пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

підпункти 20.1.9, 20.1.12  пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

підпункт 20.1.13 пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

 

підпункт 20.1.14 пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

підпункт 191.1.45 пункт 191.1 статті 191, підпункти 20.1.30 - 20.1.401,2 пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

підпункт 20.1.46. пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

підпункт 20.1.47 пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

28 від 30.12.2020        № 1442 Батрак Олександр начальник відділу з перевірок фінансових операцій та спеціального законодавства Південного управління Офісу великих платників податків ДПС

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

 

підписання письмових запитів про надання платником податків документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій під час проведення перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки»;

 

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання повідомлень про дату початку проведення документальної  планової перевірки платника податків;

 

підписання запитів контролюючого органу на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

 

підписання направлень на проведення перевірки;

 

 

підписання запитів  контролюючого органу про надання документів у процесі проведення перевірки;

 

прийняття рішень про визначення сум грошових зобов’язань за результатами розгляду заперечень платників податків;

 

підписання висновку про результати розгляду заперечень платника податків до акта перевірки;

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

 

 

 

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України;

 

 

 

 

прийняття рішень про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості;

 

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 

 

 

підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

 

підписання податкових вимог;

 

 

 

прийняття рішень про застосування арешту майна платника податків, про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна  з-під арешту;

 

 

 

 

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, рішень про стягнення готівки, у рахунок погашення податкового боргу платника податків (Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків у рахунок погашення його податкового боргу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 (далі – Порядок № 1244)); 

 

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

 

 

 

підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;

 

 

підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави;

 

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;

 

 

 

 

 

 

затвердження актів опису майна у податкову заставу, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складення актів;

 

 

 

 

 

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу;

 

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання наказу про призначення постійного представника контролюючого органу на акцизному складі;

 

прийняття рішення про відмову у застосуванні положень;

 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про застосування штрафних санкцій до платників єдиного внеску та нарахування пені за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

 

прийняття податкових повідомлень-рішень:

 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» щодо визначення суми грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків за результатами камеральних перевірок;

 

«Оформлення результатів перевірок»;

 

 

 

прийняття рішень про продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;

 

прийняття рішень щодо взяття на облік та погашення податкових векселів, вчинення протесту та звернення до банку, який здійснив аваль податкового векселя, з опротестованим векселем;

 

підписання довідок про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

 

погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску і повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

 

прийняття рішення про застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу»;

 

 

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця»;

 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

 

підписання повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) (ф. 11-ОПП);

 

 

 

 

 

 

 

підписання документів, що надсилаються територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади;

підписання супровідних листів, якими надсилаються запити на інформацію належним розпорядникам, за наявності віз (службових записок) керівників структурних підрозділів – співвиконавців такого запиту, та листів запитувачу з повідомленням про надсилання запиту на інформацію належним розпорядникам;

підписання службових листів, доповідних записок, довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву територіального органу ДПС або структурним підрозділам, а  також листів до структурних підрозділів територіальних органів ДПС щодо отримання та надання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій;

підписання листів-відповідей у межах компетенції за результатами розгляду звернень (заяв, скарг, адвокатських запитів) у т.ч. повторних, ЦОВВ та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, платників податків та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, установ, організацій усіх форм власності, об`єднань громадян, по суті поставлених питань, у т.ч. на правомірність дій посадових осіб.

 

пункт 20.1 статті 20 Кодексу

 

 

 

 

 

підпункт 39.5.2.3 пункт 39.5 статті 39 Кодексу

 

 

 

пункт 73.3 статті 73 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 77.4 статті 77 Кодексу

 

пункт 73.5 статті 73 Кодексу

 

пункт 81.1 статті 81 Кодексу

 

пункт 85.2 статті 85

Кодексу

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункт 86.8 статті 86 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2018 №733

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191,

пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191, пункт 141.4 статті 141 Кодексу

 

пункт 133.4 статті 133 Кодексу

 

 

підпункт 191.1.3 пункт 191.1 статті 191 Кодексу

 

статті 48 та 49 Кодексу

 

пункт 59.1 статті 59 Кодексу

 

пункти 94.6, 94.20 статті 94 Кодексу

 

 

 

 

 

пункт 95.5 статті 95 Кодексу,

Порядок №1244

 

 

 

 

 

 

пункт 95.3 статті 95 Кодексу, Порядок №1244

 

пункт 89.8 статті 89 Кодексу

 

пункт 93.1 статті 93 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №586

 

пункт 91.3 статті 91 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №584

 

 

пункти 89.3, 89.4 статті 89 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №586

 

пункт 87.5 статті 87,

пункт 95.22 статті 95 Кодексу, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 №585

 

 

 

 

 

частина четверта статті 25 Закону України

№ 2464-VІ, наказ Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449

 

пункт 230.3 статті 230 Кодексу

 

підпункт 38.11 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу

 

стаття 25 Закону   № 2464-VІ

 

 

 

 

пункт 54.3 статті 54 Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

пункти 86.7, 86.8 статті 86 Кодексу

 

пункт 102.6 статті 102 Кодексу

 

 

стаття 229 Кодексу

 

 

 

 

пункт 226.12 статті 226 Кодексу

 

 

 

стаття 24 Закону   № 2464-VІ

 

 

 

 

 

 

стаття 17 Закону №481/95-ВР

 

стаття 16313 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)

 

стаття 16315  КУпАП

 

 

 

 

 

стаття 1641 КУпАП

 

 

стаття 1651 КУпАП

 

 

 

 

 

 

частини третя-шоста статті 1666 КУпАП

 

 

 

стаття 18823 КУпАП

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
від 09.12.2011 №158, пункт 10.6 Порядку обліку платників і зборів 

 

 * - дата та причини припинення виконання уповноваженою особою визначених функцій

 

До списку